Trung tâm Tin học - Viễn thông Hà Nội
 Về trang chủ vnpt-hanoi           KIỂM TRA TỐC ĐỘ DOWNLOAD
  Kiểm tra tốc độ Gói Easy, Gói Family, Gói Extra, Gói Maxi
Kiểm tra tốc độ Download

Tốc độ Download hiện tại bằng lần tốc độ
lý thuyết đường

Download thử nghiệm các file dung lượng khác nhau

Breaking The Rules - 4,196,352 bytes (4.00 MB)

Don't Play Your Rock'N'Roll To Me - 3,166,208 bytes (3.01 MB)

Gallery 1.4.4 RC2 - 2,068,480 bytes (1.96 MB)

Golden IPlus - 1,044,480 bytes (0.99 MB)

ftproot.rar - 419,597,787 bytes (400 MB)

Tools.rar - 839,195,688 bytes) (800 MB)

Chú ý: Các tệp tin được đăng tải ở đây chỉ dành cho mục đích thử nghiệm. Chúng phải được xóa hoặc phải có bản quyền (nếu cần thiết) để sử dụng sau khi tải. Thông tin tải ở trang này về vẫn được tính cước theo giá cước sử dụng Internet thông thường!

 - 0%
 - 50%
 - 100%
© 2011 Viễn thông Hà Nội - 75 Đinh Tiên Hoàng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Tel: (84-4) 3668 6868 | Fax: (84-4) 3668 6888
E-mail: contact@vnpt-hanoi.com.vn